Μόλις υποβάλετε ένα αίτημα κράτησης, οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές έχουν 24 ώρες στη διάθεσή τους, για να αποδεχθούν ή να απορρίψουν το αίτημά σας. Εάν δεν προβούν σε καμία ενέργεια, θα απορρίψουμε αυτόματα το αίτημα, ώστε να μπορέσετε να υποβάλετε αίτημα κράτησης σε ένα άλλο κατάλυμα. 

Εάν δεν έχετε λάβει ακόμη απάντηση, υπάρχουν ορισμένα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορείτε να ακολουθήσετε ενώ εκκρεμεί το αίτημά σας:
  1. Βεβαιωθείτε ότι λάβατε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης του αιτήματός σας από εμάς. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται ότι το αίτημά σας παραδόθηκε στον κάτοχο ή τον διαχειριστή.
  2. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε απαντήσεις από τον κάτοχο ή τον διαχειριστή του καταλύματος στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.
  3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις φίλτρου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από τη διεύθυνση «@ messages.homeaway.com».
Μπορείτε επίσης να αποσύρετε το αίτημα κράτησης που εκκρεμεί ανά πάσα στιγμή προτού γίνει αποδεκτό ή απορριφθεί. Για να αποσύρετε το αίτημα κράτησής σας που εκκρεμεί ή για να ελέγξετε την κατάσταση της κράτησής σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό ταξιδιώτη που διαθέτετε και κάντε κλικ στο κουμπί Τα Ταξίδια μου.