Η HomeAway αναγνωρίζει ότι η ασφάλεια είναι σημαντική για τους συνεργάτες και τους ταξιδιώτες.

Οι συσκευές παρακολούθησης σε ένα κατάλυμα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της ασφάλειας. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε συσκευή παρακολούθησης την οποία προσπελαύνει, κατέχει ή/και λειτουργεί ο συνεργάτης. Οποιαδήποτε δεδομένα καταγράφονται σε αυτές τις συσκευές θα πρέπει να διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα. Οι συσκευές δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για την καταγραφή οποιωνδήποτε πληροφοριών που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπων  εντός του σπιτιού ή του καταλύματος. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν οποιαδήποτε δεδομένα ή περιεχόμενο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό ή τον εντοπισμό της ταυτότητας κάποιου.

Δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση ή η καταγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου στους χρήστες της πλατφόρμας HomeAway χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του άλλου ατόμου. Θα πρέπει να επισημαίνεται στην καταχώριση το σημείο στο οποίο είναι τοποθετημένες οι συσκευές. Θα πρέπει επίσης να αναφέρεται η περιοχή κάλυψης. Ως περιοχή κάλυψης θεωρείται η περιοχή που καταγράφεται. Επιπλέον, θα πρέπει να προσδιορίζονται οι ψηφιακές πληροφορίες που μπορεί να καταγράφει η συσκευή. Η συγκατάθεση περιλαμβάνει οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ συνεργατών και ταξιδιωτών μέσω της πλατφόρμας HomeAway.