προέλευση: Γλωσσάρι ασφαλείας στο διαδίκτυο | Norton
Για να βρείτε περισσότερες Όροι ασφαλείας που δεν αναφέρονται εδώ, πηγαίνετε κατευθείαν στο Norton glossary.

B

Bot ή Web bot

Προέρχεται από τη λέξη "robot". Είναι ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα, όπως ένα Web crawler, που εκτελεί ή προσομοιώνει τις δραστηριότητες ενός ανθρώπου στο διαδίκτυο. Αυτά τα προγράμματα χρησιμοποιούνται για νόμιμους σκοπούς από μηχανές αναζήτησης, προγράμματα αποστολής/λήψης άμεσων μηνυμάτων (IM) και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες. Ωστόσο, τα Web bot μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να πάρουν τον έλεγχο υπολογιστών, να εξαπολύσουν επιθέσεις και να παραβιάσουν δεδομένα, ενώ μπορεί να αποτελούν μέρος μιας μεικτής απειλής. Δείτε επίσης, botnet.


Botnet ή zombie armies (στρατοί από Botnet ή Zombie)

Μια ομάδα υπολογιστών που έχουν παραβιαστεί και βρίσκονται υπό τον έλεγχο ενός τρίτου ατόμου. Αυτό το άτομο χρησιμοποιεί το κακόβουλο λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στους παραβιασμένους υπολογιστές προκειμένου να εξαπολύσει επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DoS), να στείλει μηνύματα spam ή να εκτελέσει άλλες κακόβουλες ενέργειες.

C

Cookie

Ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. Χρησιμοποιείται ώστε η ιστοσελίδα να θυμάται εσάς και τις προτιμήσεις σας όταν την επισκεφθείτε ξανά ή για να καταγράψει τις δραστηριότητές σας κατά την πλοήγηση. Τα αρχεία cookie επιτρέπουν τη χρήση εικονικών καλαθιών σε ηλεκτρονικά καταστήματα, την προσαρμογή διαφόρων σελίδων και τη στοχευμένη διαφήμιση. Δεν είναι προγράμματα και δεν μπορούν να διαβάσουν το σκληρό σας δίσκο ή να προκαλέσουν ζημιά στον υπολογιστή σας.

D

Domain spoofing ή Domain hijacking

Παραποίηση του συστήματος ενός ονόματος τομέα με στόχο τη συσχέτιση μιας νόμιμης διεύθυνσης Web με κάποια παραπλανητική ή κακόβουλη ιστοσελίδα. Χρησιμοποιείται κυρίως για την προώθηση επιθέσεων phishing και άλλου είδους επιθέσεων, καθώς ο χρήστης ανακατευθύνεται στην παραπλανητική ιστοσελίδα με ελάχιστες ή χωρίς καθόλου προειδοποιήσεις.

E

Encryption (Κρυπτογράφηση)

Μία μέθοδος ασφαλείας που κάνει δυσανάγνωστες τις πληροφορίες για όποιους δεν έχουν το κλειδί για την αποκρυπτογράφησή τους. Συνήθως χρησιμοποιείται για την προστασία των online αγορών και άλλων συναλλαγών. Όταν μία ιστοσελίδα αναφέρει ότι είναι "secure" (ασφαλής), αυτό συνήθως σημαίνει ότι τα δεδομένα που αποστέλλετε και λαμβάνετε είναι κρυπτογραφημένα. Βλέπε επίσης, public key cryptography (κρυπτογραφία κοινόχρηστου κλειδιού).

F

Firewall (δικτύου) (τείχος προστασίας)

Είναι μία συσκευή ή ένα λογισμικό, ή και τα δύο, που ελέγχει την πρόσβαση δικτύου και την επικοινωνία μεταξύ ενός δικτύου και του διαδικτύου, ή μεταξύ δύο τμημάτων ενός δικτύου.


Firewall (προσωπικό) (τείχος προστασίας)

Λογισμικό που ελέγχει την πρόσβαση και τις επικοινωνίες μεταξύ ενός υπολογιστή και του διαδικτύου ή ενός τοπικού δικτύου. Εμποδίζει την πρόσβαση στους hacker και δεν επιτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ενώ αφήνει να περάσει κάθε είδος εξουσιοδοτημένης κυκλοφορίας.

H

Hacker

Συνήθως είναι κάποιο άτομο που χρησιμοποιεί τη γνώση του στον προγραμματισμό και σε τεχνικά θέματα, προκειμένου να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα υπολογιστών με κακόβουλους ή εγκληματικούς σκοπούς. Ωστόσο, η κοινότητα των προγραμματιστών προτιμάει να χρησιμοποιεί τον όρο "cracker" για αυτά τα άτομα, καθώς χρησιμοποιούν τον όρο "hacker" μόνο για προγραμματιστές με εξαιρετικές ικανότητες και μεγάλη φήμη.


HTML

Hypertext Markup Language (Γλώσσα σημείωσης υπερκειμένου). Η βασική γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και μορφοποίηση των σελίδων Web. Ελέγχει τη διαμόρφωση, το σχεδιασμό και την εμφάνιση του κειμένου, των υπερσυνδέσμων, των εικόνων και των άλλων πολυμέσων που βρίσκονται στις περισσότερες σελίδες Web.


HTTP

Hypertext Transfer Protocol (Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου). Ένα συμβατικό σύνολο από κανόνες επικοινωνίας για τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο τα προγράμματα πλοήγησης Web και οι διακομιστές ανταλλάσουν πληροφορίες μέσω του διαδικτύου.


HTTPS

Συμβάσεις του πρωτοκόλλου HTTP για τη μεταφορά πληροφοριών σε ένα διακομιστή, ο οποίος προστατεύεται με χρήση κρυπτογράφησης ή/και μεθόδων επαλήθευσης ταυτότητας. Οι διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που προσφέρουν ασφαλείς συνδέσεις HTTP ξεκινούν πάντοτε με "https:".


Hyperlink (Υπερσύνδεσμος)

Μία λέξη, φράση ή εικόνα που παρέχει τη δυνατότητα κλικ και σας μεταφέρει από μία ιστοσελίδα σε μία άλλη ή σε κάποιον άλλο πόρο του διαδικτύου. Οι υπερσύνδεσμοι δημιουργούνται με χρήση ετικετών HTML και όταν εμφανίζονται σε ένα πρόγραμμα πλοήγησης, είναι συνήθως υπογραμμισμένοι ή ξεχωρίζουν με κάποιο διαφορετικό χρώμα.

I

IM

Instant Message (Πρόγραμμα αποστολής/λήψης άμεσων μηνυμάτων). Ένα πρόγραμμα που επιτρέπει σε δύο ή περισσότερους ανθρώπους την μεταξύ τους επικοινωνία μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο. Ενώ οι περισσότερεςεπικοινωνίες με άμεσα μηνύματα πραγματοποιούνται μέσω κειμένου, κάποια προγράμματα IM επιτρέπουν επίσης την πραγματοποίηση συνομιλιών με ήχο - εικόνα, καθώς και την ανταλλαγή αρχείων. Τα αρχικά IM μπορεί επίσης να αναφέρονται στα μηνύματα που αποστέλλονται από τα προγράμματα ΙΜ, ή στην πράξη της αποστολής ενός άμεσου μηνύματος.


Internet ή Net (Διαδίκτυο)

Ένα κοινόχρηστο και παγκόσμιο δίκτυο από υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών. Ο παγκόσμιος ιστός, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, τα δωμάτια συνομιλίας και πολλές άλλες online υπηρεσίες και μεταφορές δεδομένων εξυπηρετούνται από το διαδίκτυο.


IP address

Internet Protocol address (Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου). Είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε υπολογιστή ή άλλου είδους συσκευή που συνδέεται σε ένα δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου. Θεωρητικά θυμίζει τους τηλεφωνικούς αριθμούς. Οι διευθύνσεις IP είναι μία ακολουθία από αριθμούς που επιτρέπει στους υπολογιστές, τις συσκευές router, τους εκτυπωτές και άλλες συσκευές να αναγνωρίζονται μεταξύ τους και να επικοινωνούν.

J

JPEG

Joint Photographic Experts Group. Μία εξαιρετικά διαδεδομένη μορφή συμπιεσμένου αρχείου για ψηφιακές φωτογραφίες. Τα αρχεία JPEG είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στο διαδίκτυο καθώς μπορούν να συμπιεστούν ενώ παράλληλα διατηρούν μία υψηλή ανάλυση. Πολλές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές δημιουργούν αρχεία JPEG από προεπιλογή. Η επέκταση των αρχείων JPEG είναι .jpg ή .jpeg. Βλέπε επίσης, GIF.